Gestrichenes Raclette (60g)



     
Anzahl Personen Anzahl Raclette pro Person
 
     
Raclette in kg Kartoffeln in kg Cornichons / Zwiebeln kg